Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

rybasferyczna
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga

November 15 2019

rybasferyczna
Czasem tak po ludzku
Współczujesz nam - Boże
Bo nawet Ty nie zawsze
Pomóc nam już możesz
Nie żebyś boskość
Czy moc swoją tracił
Lecz zbyt jasno widzisz
Że my wciąż mali tacy
Chowasz więc nasze sprawy
Do bocznej kieszeni
I czasem zapominasz
Że my tu na Ziemi
Samotni jak gwiazdy
Które w ruch puściłeś
Lub jak kruche gałęzie
Którym wiatr skradł siłę
A Twoje święte nakazy
Tak niezwykłe plany
Często nam niepojęte
Więc jak im sprostamy?
Choć Ty najlepiej wiesz
Po co zsyłasz burzę
Wiesz też kto cierpliwy
A kto już nie zdzierży dłużej
Ile jest cierpliwości
W Twej boskiej postawie
Czasem tak nam trudno
Ty najlepiej wiesz mój Panie
A świat się kręci
Coraz bardziej szalony
Jakby wyrwał się nagle
Spod wszelkiej kontroli
— SDM
Reposted byMezame Mezame
rybasferyczna
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena via12czerwca 12czerwca

November 03 2019

rybasferyczna
Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje, jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi. 
— Robert Więckiewicz
rybasferyczna
rybasferyczna
rybasferyczna
3141 4875 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapengin pengin
rybasferyczna
7872 e40c 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister via12czerwca 12czerwca
Reposted frommessedup messedup via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
2689 69bb 500
Reposted fromolbaria olbaria viaataga ataga
2466 0486 500
Reposted fromdivi divi viaataga ataga

October 28 2019

rybasferyczna
9091 f6c6 500
Reposted fromrisky risky viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
rybasferyczna
Reposted frommadialene madialene via12czerwca 12czerwca

October 27 2019

rybasferyczna
9308 9ce0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaataga ataga

October 03 2019

rybasferyczna
rybasferyczna
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaataga ataga
rybasferyczna
I modlę się o lepszy dzień O lżejszą głowę, błogi sen Choć w środku wszystko drży
— Ania Karwan
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl