Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

4198 9b0f 500
rybasferyczna
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
Życie to nie tylko wielkie kapelusze i powolny walc. Życie to również czekanie na tych, którzy nigdy nie wracają.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca

May 14 2019

rybasferyczna
8061 a0cb 500
Winter in Flanders by Valerius De Saedeleer 
Reposted fromapotheosis apotheosis
rybasferyczna
4599 a876
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaharridan harridan
rybasferyczna
rybasferyczna
1065 4280
Reposted frompunisher punisher viano-longer-kore no-longer-kore
rybasferyczna
9757 6687 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
rybasferyczna
6683 9f1d 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianieobecnosc nieobecnosc
rybasferyczna
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vianieobecnosc nieobecnosc
rybasferyczna
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan vianieobecnosc nieobecnosc
rybasferyczna
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
9270 52ff 500
Reposted fromHowyadoin Howyadoin viajessamine jessamine
rybasferyczna
2846 8363 500
rybasferyczna
7466 4dbf
Reposted fromchudazupa chudazupa viaharridan harridan
rybasferyczna
1990 b817 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajessamine jessamine
rybasferyczna
9109 66f4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajessamine jessamine
rybasferyczna
6192 a29d
rybasferyczna
0941 1611
Reposted frommiststueck miststueck viakudlaty kudlaty
rybasferyczna
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl