Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

rybasferyczna
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viasandra2911 sandra2911
rybasferyczna
3534 e28b
Reposted fromparkaboy parkaboy viamagdanestor magdanestor
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaagatojaa agatojaa
rybasferyczna
7922 a45a 500

anthenia:

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.”

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
rybasferyczna
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viaszydera szydera
rybasferyczna

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
rybasferyczna
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaszydera szydera
rybasferyczna
9880 917f
Reposted fromreylin reylin viacemek cemek

May 24 2017

rybasferyczna
Niedługo noce znów zrobią się chłodniejsze i krótsze. Właściwie nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak nigdy nie jestem przygotowana na ważne chwile. Minęło już tyle czasu i nie przebiłam głową tego muru. Dziwne, nie? Teraz dopiero doceniam zapach jesiennego powietrza. Szczególnie tego, które pojawia się nagle, w późnoletnie wieczory. To jedno z moich najlepszych wspomnień i przeżyć. Każdego roku czekam na tych kilka ledwo uchwytnych momentów. 
To nawet sporo o mnie mówi.
Po tym widać, że w moim życiu nigdy nie będzie miejsca na szaleńczą miłość i supernagłe zakochanie. Nie zmienię dla nikogo dotychczasowego życia i nie będę spędzać z nim każdej minuty. Nikt nie musi zjadać ze mną każdego posiłku i zapominać dla mnie, że ma koleżanki. Wystarczy móc wieczorem pomyśleć o kimś, że dobrze widzieć jego radosne oczy. 

— mistrzostwo sztuki prymitywnej

May 23 2017

rybasferyczna
rybasferyczna
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
rybasferyczna
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
rybasferyczna

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse
rybasferyczna
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viaataga ataga

May 22 2017

rybasferyczna

„Boże, Miłości moja, 
chcę uczynić mą duszę tak skupioną
i czujną na Twą Obecność, 
by wszystkie dusze, które się ze mną stykają, 
spotkały tylko Ciebie.”

— Matka Redempta Śledzińska
Reposted byWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
rybasferyczna
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viabesomeoneelse besomeoneelse

May 18 2017

rybasferyczna
Uchroń mnie Panie, przed zakłamaniem
Przed smutkiem, niemiłowaniem
I przed zazdrością, przed nienawiścią
I przed bezmyślną myślą
— E. Bryll

May 16 2017

rybasferyczna
8502 7381
To co kochamy ulatuje jak para...
Reposted fromsmutna smutna viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl