Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

4435 c4e8
Reposted fromSkydelan Skydelan viawalkthemoon walkthemoon
rybasferyczna
5797 6941
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viablackmoth7 blackmoth7

May 14 2018

rybasferyczna
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu.  Nie liczą się ładne dziewczyny,  nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viaataga ataga
rybasferyczna
Jeśli czegoś nie rozumiesz potraktuj to jako sztukę, sztuki nie trzeba rozumieć. 
— Kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
rybasferyczna

May 13 2018

8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
rybasferyczna

May 08 2018

rybasferyczna
0225 93ed
Reposted frommolotovcupcake molotovcupcake viatozabawne tozabawne
rybasferyczna
7383 3acd 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaAbbaPater AbbaPater
2094 5275

April 25 2018

rybasferyczna
Reposted fromPoranny Poranny viajestemdeszczem jestemdeszczem
rybasferyczna
rybasferyczna
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viawalkthemoon walkthemoon
rybasferyczna
Reposted fromshakeme shakeme viawalkthemoon walkthemoon
rybasferyczna
9971 cd87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacziczi cziczi
rybasferyczna
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viacziczi cziczi

April 23 2018

rybasferyczna
5487 332b
Reposted frompeper peper viacziczi cziczi
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial viacziczi cziczi

April 22 2018

rybasferyczna
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl