Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

rybasferyczna

July 13 2019

rybasferyczna
sprzedawcy marzeń
— zakupoholiczka
Reposted byataga ataga

July 04 2019

rybasferyczna
rybasferyczna
2711 1765
rybasferyczna
0742 1eef 500
Italy, 80s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaworthit worthit
rybasferyczna
rybasferyczna
im starsi się staniecie, tym bardziej będziecie potrzebować kogoś, kto znał Was, kiedy byliście młodzi.
Reposted fromupinthesky upinthesky viawalkthemoon walkthemoon

July 03 2019

rybasferyczna
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
rybasferyczna
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viamysweetheartt mysweetheartt
rybasferyczna
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi
rybasferyczna
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHopkins Hopkins
rybasferyczna
7342 8ea9 500
Reposted frompunisher punisher viafenoloftaleina fenoloftaleina
rybasferyczna
9209 ea48
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
rybasferyczna
2562 7e6d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaataga ataga
rybasferyczna
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
rybasferyczna
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
1785 d0d9 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle via12czerwca 12czerwca

July 01 2019

rybasferyczna

June 29 2019

rybasferyczna
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl