Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

rybasferyczna
Mieć świadomość swojej niepraktyczności, schowania w sobie, wyłączenia, świadomość mającej nastąpić zagłady, gdy opuści się kryjówkę.
— net
rybasferyczna
Na krawędzi ja tu stoję,
Gdy poruszę się, to po mnie.
— Sted

August 18 2017

rybasferyczna
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak via12czerwca 12czerwca

August 17 2017

rybasferyczna
0442 cd82
Reposted fromchudosc chudosc
rybasferyczna
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
6740 5b53
Reposted fromamatore amatore viaoutline outline
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
rybasferyczna

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
rybasferyczna
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaEtien Etien
rybasferyczna
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaEtien Etien
7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viaEtien Etien
rybasferyczna
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viaundonee undonee
rybasferyczna
Reposted fromuhuh uhuh viaundonee undonee
rybasferyczna
4038 6ca0 500
Wakacyjny analog.
Reposted fromPoranny Poranny viamowmihou mowmihou
rybasferyczna
rybasferyczna
8576 003c
Reposted fromfelicka felicka viapomsa pomsa
rybasferyczna
rybasferyczna
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
rybasferyczna
Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl