Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

rybasferyczna
0688 6b17 500
Little Miss Sunshine.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakatastrofo katastrofo
rybasferyczna
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viabesomeoneelse besomeoneelse
rybasferyczna
4238 b9ce 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viablackmoth7 blackmoth7

September 16 2019

rybasferyczna
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viaataga ataga

September 10 2019

rybasferyczna
Its midnight. Everybody in your house is sleeping. You have plugged in earphones. Lying in bed. Crying for someone or something.
— yt

September 07 2019

rybasferyczna
3988 6f85
rybasferyczna
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viawalkthemoon walkthemoon

September 05 2019

rybasferyczna
3988 6f85
rybasferyczna
3852 1e27
Reposted frompastelina pastelina via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
2134 c296 500
Reposted fromhormeza hormeza viaataga ataga

September 02 2019

rybasferyczna
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
rybasferyczna
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
rybasferyczna
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiskowo niskowo
rybasferyczna
9835 2a1c
Reposted frombearded bearded vianiedonaprawienia niedonaprawienia

September 01 2019

rybasferyczna
7302 46d2
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaToshi Toshi
rybasferyczna
2073 09d9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamieszu mieszu
rybasferyczna
5172 c351 500

old-school-fools:

The cast of Pulp Fiction, 1994

7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl