Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

rybasferyczna
7357 f73d
Volker Maunz
Reposted fromPoranny Poranny viajestemdeszczem jestemdeszczem
rybasferyczna
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viageralt geralt

March 15 2018

rybasferyczna
8842 2b96 500

Alfred Stieglitz, Sterowiec, 1910


rybasferyczna
8709 9f3e

Jan Bulhak - Przedpokój w mieszkaniu na Starym Mieście, Warszawa, 1920.


rybasferyczna
6382 fcf2 500
Reposted fromluron luron viajestemdeszczem jestemdeszczem
rybasferyczna
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viajestemdeszczem jestemdeszczem
rybasferyczna
Otóż najgorszym sposobem przekazania komuś złych wieści jest udawanie, że są one dobre, i ignorowanie uczuć tej osoby. Nikogo się w ten sposób nie oszuka, a tylko pogorszy sytuację. Taka osoba ma wrażenie, że krzyczy najgłośniej, jak umie, ale nikt jej nie słyszy.
— Sylvia Bishop
Reposted fromavooid avooid viaataga ataga
rybasferyczna
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataga ataga

March 14 2018

rybasferyczna
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni 
I obciążeni winami,
A niosąc w sobie bezsilną samotność, 
Szukamy Twojej pomocy.

March 13 2018

rybasferyczna
5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viageralt geralt
rybasferyczna
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
rybasferyczna
rybasferyczna
rybasferyczna
Reposted fromlugola lugola viamoomins moomins
rybasferyczna
2721 df55 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi

March 12 2018

rybasferyczna
rybasferyczna
Co chciałem wtedy powiedzieć? Nie pamiętam. Może nic ważnego. Ale dla mnie to były najważniejsze słowa w moim życiu, jakie chciałem powiedzieć, a których nie powiedziałem. Tak zastanowić się, to ile takich niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych. Nie sądzi pan?
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacziczi cziczi

March 11 2018

rybasferyczna
7266 f698
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman via12czerwca 12czerwca
1426 9ac2 500

dadalux:

A Wintry Walk by Lowell Birge Harrison (1854 – 1929) 

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore via12czerwca 12czerwca
rybasferyczna
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl